Etický kodex společnosti TianDe

Každý Distributor korporace TianDe se řídí následujícími principy podnikání:

Distributor vždy a všude dodržuje podmínky registrace a Etický kodex Distributorů korporaceTianDe ve slovech i skutcích.

Distributor dodržuje jednotnou cenovou politiku.

Distributor je dobře obeznámen s produkcí korporace a používá ji, aby byl přesvědčivý, kdyžji bude doporučovat jiným.

Distributor podává úplné a důvěryhodné informace o produkci a podnikání korporace,vystříhá se zveličování a nevěrohodných vyhlášení o účincích produkce a možných příjmech.

Distributor se vyvaruje nátlaku na potenciální klienty a Distributory, respektuje jejich právona samostatná rozhodnutí ohledně hodnoty poskytnutých informací a spolupráce s korporací.

Distributor řídí své podnikání s cílem dosažení zisku takovým způsobem, aby ti lidé, s nimižspolupracuje, také mohli dosáhnout zisk.

Distributor zaměřuje všechny své schopnosti na vzdělávání a motivaci těch lidí, pro něž jeSponzorem. Distributor si plní všechny závazky, které vzal na sebe ve vztahu ke svýmDistributorům a klientům.

Distributor se chová pozorně a vlídně ke všem Distributorům nehledě na jejich status a na to,zda jsou členy jeho struktury nebo ne.

Distributor se chová loajálně vůči obchodním kolegům (neprovádí přeregistraci Distributorů).

Pokud se vyskytnou jakékoliv neshody, Distributor se je bude snažit vyřešit v duchupochopení a spravedlnosti vůči všem.

Distributor, který je i Sponzorem, nese morální odpovědnost za to, aby všichni Distributoři zjeho struktury ovládali Etický kodex Distributorů korporace TianDe.

Distributor si počíná čestně a je si vědomý toho, že jeho chování, slova a činy můžou mítrůzné následky.

O B S A H

I. Pojmy a termíny

II. Základní ustanoven

1. Registrace Distributorů v korporaci TianDe

2. Úprava činnosti manželů a příbuzných

3. Změna Sponzora

4. Anulování registrace

5. Povinnosti Distributorů-Sponzorů

6. Předání práv a povinností spojených s činností korporace

7. Přeregistrace

8. Bonusová sleva Distributora

9. Stabilita v činnosti struktur

10. Spolupráce s jinými společnostmi

11. Dohoda o konfidencialitě a nevyzrazení

12. Reklamně-informační činnost

13. Pravidla chování v Servisních a Dealerských centrech

14. Porušení Etického kodexu korporace TianDe. Sankce

15. Změny v Etickém kodexu a jiných normativních ustanoveních korporace

Celý dokument ke stažení zde.